Saturday, November 7, 2009

FALSAFAH CHINA

PENGENALAN
-Tamadun China terkenal dgn pengaruh & kedominan falsafah dlm kehidupan masyarakatnya.
Zaman Warring States Period (401-256 SM) dlm dinasti Chou Timur/akhir merupakan zaman kemunculan pelbagai falsafah – The Period of The One Hundred Schools (551-233 SM). Seperti falsafah Confucianisme, Legalisme, Taoisme, Yin-yang,Mohism,falsafah Sun tzu dll. Merupakan permulaan kpd proses perkembangan falsafah China, etika, teori politik & budaya.

PENGARUH FALSAFAH DLM TAMADUN CHINA.


1) Taoism
-Dua tokoh penting -Lao Tzu & Chuang Tzu.
-Pendekatan falsafah ini adalah pasif & metafizika kpd ketertiban alam semesta.
-Taoism terdiri dari Taoism falsafah & Taoism agama.
-Tao chia – Taoism falasafah menekankan doktrin penghayatan kpd alam.Popular dikalangan gol.atasan
-Taoism agama - Tao chiao yg berkembang sejak Han mengandungi unsur magik & banyak menyumbang dalam kemajuan sains China . Popular dikalangan rakyat bawahan.

2) Legalism
-Ilham drp Hsun Tzu anak murid Confucius tapi falsafah ini diperkenal oleh muridnya Han Fei Tzu .
-Banyak mempengaruhi dalam aspek politik & perundangan China
-Asas ajaran ini hanya penguasaan undang2 yg ketat dpt mengawal tingkah laku manusia yg asalnya jahat.
-Fal.yg terawal diangkat sbg idealogi negara – dinasti Ch’in (221-207 SM).
-Mengujudkan pemerentahan yg bersifat totalitarianism dlm sejarah China.

3) Yin &Yang
-Falsafah Yin -Yang banyak pengaruhi ilmu perubatan & pemikiran masyarakat cina tentang kehidupan.
-Alam semesta adalah ditadbir oleh Tao atau Great Ultimate yg terdiri drp 2kuasa yg bertentangan iaitu Yin & Yang.
-Yin – unsur lemah spt perempuan,bulan, sejuk &gelap.
-Yang-unsur kuat spt lelaki, matahari,panas & terang.
-Kesimbangan kedua2 unsur ini penting bagi kesejahteraan alam & kehidupan makhluknya.

4) Mohism/ Mao Tzu
-Diasas oleh Mo Tzu (470-391 SM)
-Ajarannya menekankan kasih sayang sejagat iaitu bermaksud tidak menyakiti tapi menjaga bukan shj t keluarga, kenalan tapi juga masyarakat.
-Manusia semua adalah sama mengikut tien/syurga.
-Dunia akan aman jika orang ramai hidup mengikut ketetapan tien/ syurga & sebaliknya.

5) Sun-tzu
-Merupakan doktrin ketenteraan oleh Sun-tzu .
-Memperkenalkan tektik utk memenangi peperangan.
-Sun-tzu – utk memenangi peperangan pengerusan yg cekap lebih ptg drp kekuatan ketenteraan.
-Iaitu mengenali musuh & kemampuan diri sendiri.

6) Confucianism

-Pengasasnya K’ung Fu-tzu (551 – 479 SM)
— Ajarannya menekan 3 perkara :-
1. Idealogi kemanusiaan -bagi menyempurna manusia.
2. Pemikiran kemanusiaan-mengamilkan insan.melalui hub. sesama insan, dgn tuhan & alam.
3. Semangat kemanusiaan – memupuk sikap &
mentaliti yg realistik & pragmatik.
-Ajaran yg ptg – konsep & amalan insaniah atau jen (perikemanusiaan, baik hati & sifat baik)
— Mengutamakan perhubungan yg teratur sesama insan & antara insan dgn alam. Kesempurnaan hub. Ini bergantung kpd kejujuran (yi).
— 5 hubungan:-
Hubungan raja dgn rakyat
Hubungan bapa dgn anak
Hubungan suami dgn isteri
Hubungan abang dgn adik
Hubungan kawan dgn kawan
— -Setiap hub. tersebut disertai oleh konsep li (tingkah laku yg betul mengikut adat)
— -Ajarannya > mengutamakan duniawi & realistik.
— -Pentingkan pendidikan.
— -Menekan kan prinsip kesederhanaan dlm kehidupan.
— -Kemuliaan & kekayaan melalui jalan yg betul
— -Sependapat dgn anak muridnya Mencius – mandat dari syurga.
— -Confuciansm – Han Confucianism & NeoConfucianism

7) Neo Confucianism
-Penafsiran dlm btk sistem idea yg > moden/ilmiah drp Confucianism asal.
-Mula berkembang zaman Sung pada abad 11 & 12. Antara tokoh penting ialah Chu Hsi(1130-1200M)
-Sistem ideanya mendominasi pemikiran intelek cina.
-Idealogi negara semasa dinasti Ming & Ch’ing
-Ajarannya - tafsiran bersifat ilmiah keatas four books. Teori2 baru tentang prinsip2 yg menguasai benda & manusia.

No comments:

Post a Comment