Thursday, January 7, 2010

IMPLIKASI PERISTIWA DAHAGI 1857

1) menamatkn secara rasmi pmrnthn Kj Moghul.

2) menamatkn pguasaan EIC di India.

3) perubahan & penyelarasan pentadbiran dilakukan.

4) mbangkitkan kesedaran masy India ttg hak & kedudukan mrk.

5) kebangkitan gol Islam utk melakukan prubahan di bwh pmpinan Syed Ahmad Khan.

No comments:

Post a Comment